PRODUCTEN
EShop-nummer
Wachtwoord
Welcome to CAIROX BELGIUM
CAIROX BELGIUM maakt op de website www.cairox.be gebruik van cookies en andere technieken. Wanneer je de CAIROX BELGIUM website bezoekt kunnen we informatie over je bezoek verzamelen en/of opslaan. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.

XRM/XRS • Healthconnectors

CO2 en/of RH & IAQ kleppen verkrijgbaar in Ø125, Ø200 en Ø250

Merk

 • Renson

Toepassing

 • Master klep XRM: autonome gedecentraliseerde regelklep voor het afvoeren van (verontreinigde) lucht in gecentraliseerde ventilatiesystemen.
  • Autonoom werkende fijnregelingsklep met geïntegreerde CO2 sensor en/of een geïntegreerde dynamische RH / IAQ sensor die metingen uitvoert in de luchtstroom.
  • Vraaggestuurde fijnregelingsklep: automatische positionering van het klepblad op basis van gemeten CO2 , RH en/of IAQ concentratie.
  • Plug & Play principe: regelklep direct te integreren in een spiraalkokerleidingnet
  • Instelbaar CO2 niveau en automatische dynamische vochtigheidsregeling
  • Een geluiddemping is standaard geïntegreerd voor de regelklep Ø125, als deze demper niet gewenst is, moet de optie ZD worden gekozen.
  • Regelkleppen Ø200 en Ø250 zijn standaard zonder geluiddemper.
  • De goede werking van de fijnregelingsklep wordt slechts gegarandeerd indien de luchttoevoer voorzien wordt van zelfregelende ventilatieroosters en de ventilatordruk maximaal ingesteld wordt op 200Pa
  • Aansluiting van optionele 4-standenschakelaar mogelijk
  • Aansluiting tot 6 slave-kleppen XRS mogelijk
  • 0-10V uitsturing voor aansluiting van gestuurde toevoerroosters
 • Slave klep XRS: heeft als doel een hoger afvoerdebiet te bezorgen in eenzelfde locatie, door een parallelle samenwerking met de Master XRM kleppen
  • De Slave klep is een volgzame klep zonder geïntegreerde sensoren;
  • De positionering van het klepblad van de Slave wordt gestuurd door de Master. Het totale afvoerdebiet in de locatie wordt bijgevolg de optelsom van het aantal Master/Slave-Healthconnectoren aangesloten in eenzelfde locatie
  • Maximaal 6 slave XRS kleppen aansluitbaar op 1 Master klep XRM

 • Optionele 4-standenschakelaar (met bedrading)
  • Eco-stand : ventileren met een minimum aan energieverlies
  • Health Care Stand : ventileren volgens de verkregen ppm-waarden en luchtvochtigheidsgehalte
  • Manueel verminderen van het ventilatieniveau
  • Manueel vermeerderen van het ventilatieniveau
  • Schakelaar vereist voor inregelen (opstarten) van de XRM kleppen. Indien meerdere kleppen dienen ingeregeld te worden met 1 schakelaar dienen de kleppen 1 voor 1 ingeregeld te worden.

Materiaal

 • Klephelften zijn vervaardigd uit ABS
 • Afsluitdeksel is vervaardigd uit polypropyleen
 • Aansluitflens is vervaardigd uit galva

Uitvoeringen

 • Type XRM = Master klep: detectie CO2 en/of RH & IAQ + aansluitmogelijkheid 4-standenschakelaar
 • Type XRS = Slave klep: aangestuurd door Master-klep, geen zelfstandige detectie

Elektrische aansluiting

 • Voor XRM Ø125: 12V DC Transfo nodig met I > 0.5A per XRM. Bij aansluiting van 1 tot 6 slaves op de XRM dient men een transfo met I > 1A te nemen. Tevens mag de constante stroom die van de inkomende voedingsspanning naar de uitgaande voedingsconnector maximaal 1.25A zijn (piekstroom mag hoger zijn). Hierdoor mag men maximaal 2 masterkleppen aansluiten op de eerste master voedingsklep (3 masters per string) of maximum 6 slave kleppen aansluiten vanuit 1 masterklep (6+1 per string). Als sterverbinding wordt toegepast kunnen zoveel Master (slave) kleppen worden toegepast dan de centrale DC voeding aankan.
 • Voor XRM Ø200 en XRM Ø250: 24V DC Transfo nodig met I > 0.5A per XRM. Bij aansluiting van 1 tot 4 slaves op de XRM dient men een transfo met I > 1A te nemen. Bij aansluiting van 5 tot 6 slaves op de XRM dient men een transfo met I > 1.5A te nemen.Tevens mag de constante stroom die van de inkomende voedingsspanning naar de uitgaande voedingsconnector maximaal 1.25A zijn (piekstroom mag hoger zijn). Hierdoor mag men maximaal 2 masterkleppen aansluiten op de eerste master voedingsklep (3 masters per string) of maximum 6 slave kleppen aansluiten vanuit 1 masterklep (6+1 per string). Als sterverbinding wordt toegepast kunnen zoveel Master (slave) kleppen worden toegepast dan de centrale DC voeding aankan.

Installatie

 • Indien meerdere Healthconnectoren verbonden worden met een centrale ventilator, zorg dan zeker dat de weerstand in de afvoerleiding minimaal gehouden wordt
 • Indien meerdere extractiepunten verbonden worden met de Healthconnector: voorzie regelbare extractieroosters voor verdere fijnregeling per extractiepunt
 • Afstand tot extractierooster: minimale afstand tot het eerste (regelbaar) extractierooster dient 1 meter te bedragen
 • De Healthconnector dient in een locatie te worden geplaatst binnen het geïsoleerde volume van het niet-residentieel gebouw (cfr voorkomen van condens)

Instelbare luchtdebieten

 • Maximaal afvoerdebiet per klep:
Ø 125: 125m³/h bij een maximale snelheid van 2,8 m/s
Ø 200: 400m³/h bij een maximale snelheid van 3,5 m/s
Ø 250: 600m³/h bij een maximale snelheid van 3,5 m/s
 • Aan de hand van het ingestelde CO2 ppm-niveau en de verkregen meting zal de fijnregelingsklep het klepblad autonoom gradueel positioneren (maximum tot nominaal debiet). (Wanneer er een vast gedefinieerde stijging van het vochtpercentage wordt waargenomen op de klep in Ø125, gaat het klepblad naar zijn nominale stand)
 • De maximum gewenste CO2 drempel in de locatie kan worden ingesteld op de regelklep door middel van dipswitches:
600 ± 50 ppm CO2 (strengste CO2 regeling)
800 ± 50 ppm CO2
900 ± 50 ppm CO2
1000 ± 50 ppm CO2
1100 ± 50 ppm CO2
1200 ± 50 ppm CO2
1400 ± 100 ppm CO2
1600 ± 100 ppm CO2 (minst strenge CO2 regeling)
 • Mogelijkheid tot aanpassen van het (maximaal) debiet kan via de 4-standenschakelaar

Accessoires

 • 4-standenschakelaar NIKO XVK4 voor aansluiting op XRM (Master) kleppen
 • Geluidsdempers type SAR-G

Lastenboekbeschrijving

Kopiëren
 • De regelkleppen zijn CO2-gestuurde en/of vochtgestuurde dynamische kleppen voor het inregelen van extractiedebieten in drukgestuurde HVAC systemen. De kleppen zijn autonoom, plug en play inzetbaar en voorzien van een eigen instelbaar regelorgaan. Ze kunnen manueel ingesteld worden op de gewenste ppm CO2 en zullen automatisch openen en sluiten teneinde het gewenste setpunt te benaderen. Het afvoerdebiet wordt op die manier geregeld ifv de binnenluchtkwaliteit (IAQ). De regelkleppen hebben de mogelijkheid tot aansluiting van meerdere kleppen via master-slave principe. De kleppen zijn opgebouwd uit een kunststof behuizing, mechanisme en regelklepblad. De behuizing zelf is langs weerszijden voorzien van een ronde gegalvaniseerd stalen kanaalaansluiting. De masterklep is gemotoriseerd d.m.v. een gestuurde servomotor en is voorzien van een elektronische regeling met CO2-en vochtigheidsvoeler. De inbedrijfstelling gebeurt steeds door middel van een bedrade 4-standen bediening.
 • CAIROX Type XRM (of XRS bij slave kleppen) + XVK4

Order voorbeeld

 • XRM, 200, 400

Omschrijving
XRM : Master Healthconnector
200 : Kanaaldiameter
400 : Geadviseerd maximum luchtdebiet

Afmetingen

 • Voor afmetingen zie tekeningen in downloads

HELPCopyrightVerkoopsvoorwaardenEthisch beleidCookiebeleid

Informatie aanvragen. Even geduld a.u.b...